En läkare på språng

Hälso- och sjukvård

Vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska vara jämlik, detta innebär att den ska vara likvärdig och anpassad efter var och en efter behov, det vill säga att den ska ges på lika villkor utan diskriminering.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats.

Undersidor