CSD Sydöst

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Sydöst omfattar Sydöstra sjukvårdsregionen, Region Kalmar län, Region Jönköping och Region Östergötland.

Sveriges kart med en tydlig markering över sjukvårdsregion sydöst

Kontaktinformation


E-post:


csdsydostrlk@regionostergotland.se


Telefon:

010-03 70 10


Carina Nilsson, administratör på CSD

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Nationell högspecialiserad vård, NHV

Vårdområden inom sällsynta hälsotillstånd som Region Östergötland har NHV-tillstånd för är:

Kontakt, NHV-kansli

Vid NHV-kansliet hanterar Johan D Söderholm och Ann-Britt Wiréhn frågor och ärenden som rör den nationella högspecialiserade vården. Kansliet stöttar verksamheter som både söker tillstånd eller bedriver nationell högspecialiserad vård.

Johan D Söderholm, medicinsk rådgivare i NHV-frågor
E-post: johan.d.soderholm@regionostergotland.se

Ann-Britt WiréhnStrateg, medicinsk kvalitet och NHV
E-post: ann-britt.wirehn@regionostergotland.se

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman