CSD Sydöst

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Sydöst omfattar Sydöstra sjukvårdsregionen, Region Kalmar län, Region Jönköping och Region Östergötland.

Sveriges kart med en tydlig markering över sjukvårdsregion sydöst

Kontaktinformation


E-post:


csdsydostrlk@regionostergotland.se


Telefon:

010-03 70 10


Carina Nilsson, administratör på CSD

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman