CSD Syd

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser Syd omfattar södra sjukvårdsregionen, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Skåne och södra delen av Region Halland (Halmstad, Laholm och Hylte kommun).

Sveriges karta med en tydlig markering över sjukvårdsregion syd

Kontaktinformation

E-post: csd@skane.se

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Pia Aprea