Barnrättsguiden

Funktionsrättsguiden har tagit fram en guide om hur du ansöker om stöd och överklagar beslut, "Barnrättsguiden".

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning. Det fastslås i Funktionsrättskonventionens 7:e artikel. Barnkonventionens 3:e artikel uttrycker att det för alla barn gäller att ”barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”.

Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen kompletterar varandra. Båda konventionerna är viktiga för att förstå vilka rättigheter som gäller för barn med funktionsnedsättningar.

Barnombudsmannen

Barnkonventionen

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman