Vårdpersonal står i en ring och konsulterar

Expertteam

Centrum för sällsynta diagnoser vid universitetssjukhusen samverkar med expertteam och expertresurser.