Läkargrupp konsulterar

Expertteam

Centrum för sällsynta diagnoser vid universitetssjukhusen samverkar med expertteam och expertresurser.