CSD vid Karolinska

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm och Region Gotland.

Sveriges karta med en tydlig markering över sjukvårdsregion Stockholm Gotland

KontaktinformationVårdstöd


Telefon

08-123 761 48

Telefontid


onsdagar, kl 13.00-15.00

torsdagar, kl 09.00-11.00Tjänsteärenden


Telefon

08-123 756 26

E-post

sallsyntadiagnoser.karolinska@regionstockholm.se

 

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman