Familjevistelse - Svårbehandlad epilepsi med ytterligare funktionsnedsättning

Välkommen att ansöka till familjevistelsen om svårbehandlad epilepsi med ytterligare funktionsnedsättning. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

Datum

26 augusti - 30 augusti 2024

Sista anmälningsdag

19 maj 2024

Plats

Ågrenska

Föreläsare

 

 

 

Annika Alexandersson, epilepsisjuksköterska, Barnneurologen, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

Tove Hallböök, överläkare, Barnneurologen, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.

Kostnad

Familjevistelsen är kostnadsfri för er som familj.

Familjevistelsen bekostas av er region genom utomlänsremiss/betalningsförbindelse. I kostnaden ingår boende och alla måltider.

Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HS 2021-01319, vilket gör det möjligt för andra regioner att ta del av verksamheten.

Kostnaden för 2024 är 33 869 kr per familj. (Priset uppdateras enligt vårdprisindex varje år).

Kontakt

Familjeverksamheten
familj@agrenska.se

Koordinator, Louise Jeltin, 070-591 12 95
Administratör, Annica Jansson, 031-750 91 62

Anmälan

Mer information om evenemanget och anmälan Länk till annan webbplats.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Mette Larssen