Flera färgglada små hus

Sällsynta diagnoser

Det finns uppskattningsvis 30 miljoner människor som lever med sällsynta diagnoser i Europa.

Till gruppen sällsynta diagnoser hör en mängd olika sjukdomar eller tillstånd. Även om varje diagnos i sig är ovanlig är det sammantaget ett stort antal människor i Sverige som är berörda.

Undersidor