Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Centrum för sällsynta
diagnoser i samverkan

Covid -19

Med anledning av COVID-19 pandemin finns rekommendationer från de Europeiska Referensnätverken (ERN) för sällsynta diagnoser. Under följande länkar finns för de olika sjukdomsteman inom ERN och däri relevant information och rekommendationer för både professionen och patienter. Läs mer

Stäng meddelande

Webbinarium - Ärftligt Kavernom / Kavernöst angiom

Evenemanget sker i samarbete mellan patientföreningen Cavernöst Angiom Sverige (CASE) och Centrum för sällsynta diagnoser på Karolinska Universitetssjukhuset.

Tid

Måndagen den 10 maj 2021, kl 13.00 – 16.00

Plats

Online. Du kan ansluta via din mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Arrangör

Evenemanget sker i samarbete mellan patientföreningen Cavernöst Angiom Sverige (CASE) och Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset och är kostnadsfritt.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till patienter och anhöriga med ärftligt Kavernom. Programmet innehåller bla patientberättelser, föreläsningar om genetik, behandlingsmöjligheter och aktuell forskning.

Kontaktuppgifter 

Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor till föreläsarna via mail. Vi kan inte heller svara på frågor som gäller dig personligen.


Om du har andra frågor kring temadagen, vänligen kontakta Charlotte Willfors på Centrum för Sällsynta diagnoser, Karolinska Universitetssjukhuset på email: charlotte.willfors@ki.se.

Pris

Kostnadsfritt

Sista anmälningsdatum

5 maj


Anmälan till dagen görs via hemsidan för Centrum för sällsynta diagnoser under temadagar och krävs för att få den länk som behövs för att logga in till eventet.

Anmälan

www.karolinska.se/sällsyntadiagnoserlänk till annan webbplats


Publicerad: 2021/03/31 Senast uppdaterad:

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD arbetar idag huvudsakligen med att sprida information för att öka kunskapen inom området sällsynta hälsotillstånd genom sin webbplats CSD i samverkan

CSD arbetar tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående.

Kontakt
Frågor och synpunkter om innehållet tas emot av redaktionen på: csdsamverkan.hsf@sll.se