Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Anhörigstöd

Behöver du som anhörig någon att tala med kan du vända dig till primärvården och be om att få prata med en kurator eller psykolog för att få samtalsstöd.

Habiliteringen kan också ge stöd till anhöriga till personer med varaktig funktionsnedsättning. Stödet kan bestå i individuella samtal, utbildningar eller gruppinsatser tillsammans med andra anhöriga.

Läs mer

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Arpholm Felix

Granskare

Rula Zain Luqman