Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm och Region Gotland.

Sjukvårdsregion CSD vid Karolinska

KontaktinformationVårdstöd


Telefon

08-123 761 48

Telefontid


onsdagar, kl 13.00-15.00

torsdagar, kl 09.00-11.00Tjänsteärenden


Telefon

08-123 756 26

E-post

sallsyntadiagnoser.karolinska@regionstockholm.se

Temadagar / aktuellt

Välkommen till våra utbildningstillfällen / temadagar hösten 2022 Länk till annan webbplats.

Utbildningarna riktar sig till relevant profession eller patienter/anhöriga och planeras tillsammans med profession eller patientföreträdare utifrån behov. Utbildningstillfällena kan antingen hållas som fysiska träffar eller digitala möten.

Frågor om våra temadagar skickas till:
e-post: charlotta.ingvoldstad-malmgren@regionstockholm.se

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman