Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm och Region Gotland.

Sveriges karta med en tydlig markering över sjukvårdsregion Stockholm Gotland

Kontaktinformation

kotakinforamtiom


Vårdstöd


Telefon

08-123 761 48

Telefontid


onsdagar, kl 13.00-15.00

torsdagar, kl 09.00-11.00Tjänsteärenden


Telefon

08-123 756 26

E-post

sallsyntadiagnoser.karolinska@regionstockholm.se

 

Föräldrarträffar

Har ditt barn nyligen fått en sällsynt diagnos?

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) välkomnar dig till två kostnadsfria föräldraträffar

Datum: den 24 maj och den 8 juni, 2023

Tid: kl 13.00 -16.00

Plats: Konferensrum Ronja, Q-huset, plan 1 (tidigare Astrid Lindgrens barnsjukhus) Karolinska vägen 37A, Karolinska Solna.

Innehåll
Här är tillfälle för dig att ta upp frågor, få tips och idéer, samtala och reflektera kring vardagslivet tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

Gruppen träffas två gånger och du/ni ska ha möjlighet att delta båda gångerna, utan medföljande barn (undantag för små bebisar).

Medverkande
Föräldraträffarna leds av Katja Ekholm, sjuksköterska, CSD Karolinska,
Aggeliki Savvidou Levinsson och Marcus Folkö Muntzig, sjuksköterskor vid CSD Mellansverige.

Frågor/kontakt
Kontakta Katja Ekholm tfn 08-123 761 48 alt. 08-123 756 26

Anmälan Länk till annan webbplats.

Temadagar

Blåsexstrofi - Med fokus på yngre barn

Temadagen vänder sig till anhöriga till yngre barn med blåsexstrofi som anordnas i samverkan mellan Barnurologen och Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Du/ni är välkomna till en förmiddag om blåsexstrofi

Tid: Torsdagen den 1 juni 2023, klockan 9:00-12.30

Plats: Sal Lilla Salen QA31:01, Q-huset (Gamla Astrid Lindgrens lokaler), Karolinska vägen 37A, plan 1, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Program: Se program här Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kostnad: Temadagen är kostnadsfri.

Anmälan: Sker senast den 29 maj till Magdalena eller Cissie på 08-123 776 88 eller på mejl: blasexstrofi-barnurologen.karolinska@sll.se

Expertteam

Ett expertteam består av ett antal experter från olika kompetensområden som är specialiserade på en diagnos/diagnosgrupp. Det övergripande målet för expertteam är att förbättra omhändertagandet av patienter med sällsynta diagnoser och underlätta för deras närstående. CSD samverkar med de expertteam/expertresurser som finns inom Region Stockholm.

Dela & skriv ut

Facebook Twitter E-post Skriv ut

Senast uppdaterad

Redaktör

Urszula Felix

Granskare

Rula Zain Luqman